22.4 C
Αθήνα
28/09/2023
Πολιτική

Παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020.

Ολόκληρη η ΚΥΑ

ΘΕΜΑ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

το άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55) ως ισχύει.
τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν,
τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει,
το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει,
το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
Την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την αριθμ.14556/448/07-04-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, (Α΄55)» (Β΄1208)
Την αριθμ. οικ. 14514/89/23-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
Το γεγονός ότι από το άρθρο 3 της παρούσας προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό (εδάφιο ΄η της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί, καθώς δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός ατόμων που θα κάνουν χρήση της διάταξης αυτής, αλλά και το ύψος της επιχορήγησης ανά άτομο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Παράταση αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου , παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.

Άρθρο 2

Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020».

Άρθρο 3

Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23.04.2020

Σχετικές αναρτήσεις

Μείωση ενοικίου 80% στις επιχειρήσεις που πλήττονται απο την πανδημία

ellenharvest

Πέθανε η Σωτηρία Λεονάρδου

ellenharvest

Έλιωσαν από τον καύσωνα τα αυτόματα εκδοτήρια εισιτηρίων του ΟΑΣΑ

ellenharvest

Κορωνοϊός: 68 θάνατοι στην Ελλάδα ‑ Ως τις 27 Απριλίου ο περιορισμός μετακινήσεων

ellenharvest

Νεκρή ηλικιωμένη μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

ellenharvest

Σοκ στο Ηράκλειο Κρήτης: Νεαρός έκοψε τις φλέβες του μέσα στο σπίτι του

ellenharvest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies